Vinhomes được đầu tư khu đô thị Đại An gần 1,4 tỷ USD

Thủ tướng vừa đồng ý chủ trương cho Vinhomes đầu tư khu đô thị Đại An thuộc tỉnh Hưng Yên với tổng số vốn gần 1,4 tỷ USD.

Dự án có quy mô gần 294 ha, nằm ở xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Vinhomes.

Vốn đầu tư dự án gần 1,4 tỷ USD, tương đương 32.661 tỷ đồng. Trong đó, Vinhomes đóng góp 15%, phần còn lại là vốn vay và huy động các nguồn khác. Dự án có thời gian hoạt động là 50 năm, tiến độ thực hiện trong 6 năm kể từ 31/3.

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm ứng vốn và phối hợp với cơ quan chức năng trong giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện. Theo đó, chủ đầu tư không để xảy ra phức tạp về đất đai trong quá trình giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án và kinh doanh.

Vinhomes cũng phải ký quỹ, huy động đầy đủ nguồn vốn, tổ chức triển khai thực hiện, quản lý dự án đúng tiến độ theo quy định.

Tải bảng giá và tài liệu dự án