Ninh Thuận sẽ xây hơn 32.500 căn nhà

Trong 5 năm tới, Ninh Thuận sẽ đầu tư thêm 32.547 căn nhà với nguồn vốn dự kiến khoảng 9.879 tỷ đồng.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, trong 5 năm tới, diện tích nhà ở bình quân toàn Ninh Thuận đạt khoảng 25 m2 một người, còn diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 một người.

Tỉnh sẽ phát triển thêm 32.547 căn nhà, bao gồm: nhà ở riêng lẻ chiếm 57,8%, nhà ở thương mại chiếm 6%; hộ nghèo là 22,3%; nhà ở xã hội: 7,3%.

Nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2020-2025 dự kiến là 9.879 tỷ đồng, trong đó 78,4% cho nhà ở riêng lẻ; 2,9% nhà cho hộ nghèo; 7,2% cho nhà xã hội và 8,3% nhà ở thương mại…

Nguồn vốn trên được huy động từ vốn trung ương, ngân sách địa phương, nguồn xã hội hoá, các thành phần kinh tế khác.

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết sẽ ban hành chính sách thu hút, kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu dân cư, điểm dân cư nông thôn. Tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng công nghệ mới trong xây dựng để rút ngắn thời gian, giảm giá thành xây dựng.

Ninh Thuận cũng có lưu ý với nhà ở xã hội khi nêu rõ, các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới, không phân biệt quy mô diện tích đất phải dành 20% diện tích đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho loại hình này.

Tỉnh đồng thời khuyến khích nhà đầu tư xây dựng các khu đô thị mới tăng tỷ lệ diện tích quỹ đất dành cho nhà ở xã hội và kêu gọi, xã hội hóa các dự án này trên địa bàn.