Mẫu đơn đề nghị cấp giấy đi đường

Nếu doanh nghiệp của bạn thuộc diện được phép hoạt động, thì cần có giấy đi đường mẫu mới đúng theo quy định để phát cho nhân viên. Doanh nghiệp sẽ cần phải làm một đơn đề nghị cấp giấy đi đường gửi lên cho Cảnh sát khu vực nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và hoạt động, cùng với hồ sơ xin cấp giấy đi đường theo quy định.

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị cấp giấy đi đường bạn có thể tham khảo:

CÔNG TY ….
_______________

Số: …./…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—— o0o ——

……, ngày tháng năm …….

ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Kính gửi: …….……………

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp:……………… Điện thoại:………………..

Website:………………………………. Email:………………………………

(Trình bày lý do vì sao công ty cần được cấp giấy đi đường)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Với mong muốn được chung tay cùng Thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn này, chúng tôi kính đề nghị ……..……. xem xét cho đơn vị được cấp giấy đi đường để công ty chúng tôi có đủ điều kiện duy trì hoạt động một cách an toàn, nhằm …(nhắc lại mục đích xin cấp giấy đi đường)…………

Quý cơ quan vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Họ và tên: …………….. – Điện thoại: …………. – Emai :……………….

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy đi đường

Đây chưa phải là mẫu đơn chuẩn để xin cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp, chỉ là mẫu đơn tham khảo. Doanh nghiệp nên liên hệ trực tiếp với đơn vị chủ quản, cảnh sát khu vực tại địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động để được hướng dẫn kịp thời và chính xác hơn.

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy đi đường (.docx)

QTM-CN

QTM-ĐM