Mắc phải 4 lỗi phong thuỷ này chẳng khác gì cầm chổi ‘xua’ thần Tài