Cách dùng PickVote tạo bảng bình chọn miễn phí

PickVote là trang web tạo bảng thăm dò, bình chọn hoàn toàn miễn phí và sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau. Khi sử dụng PickVote bạn không cần phải tạo tài khoản hay phải đăng ký sử dụng, mà chỉ cần nhập các ý kiến bình chọn là được. Mặc dù bạn có thể tạo bình chọn trên Google Form hay Word nhưng cần một vài thao tác để tạo, còn với PickVote thì chỉ cần nhập nội dung rồi chia sẻ tới mọi người. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc tạo bảng bình chọn trên PickVote.

Hướng dẫn tạo bình chọn trên PickVote

Bước 1:

Bạn truy cập vào link dưới đây để vào trang web PickVote.

https://pickvote.web.app/

Bước 2:

Tại giao diện trang web bạn nhập câu hỏi vào dòng Enter a question. Sau đó nhập phương án bình chọn vào Option, nhấn add an option để mở thêm dòng nhập bình chọn. Nhấn vào rearrange để thay đổi thứ tự các phương án.

Nhập nội dung

Bước 3:

Nếu người dùng muốn thiết lập chế độ có thể trả lời nhiều bình chọn cùng lúc thì bật nút Multiple choice. Anonymous sẽ thiết lập mặc định chế độ không cần nhập tên khi người khác tham gia bảng bình chọn.

Trả lời nhiều phương án

Bước 4:

Sau khi điền các phương án lựa chọn và thiết lập tùy chọn cho người trả lời, bạn nhấn vào Create để tiến hành tạo bảng bình chọn.

Tạo bảng bình chọn

Bước 5:

Kết quả bạn sẽ nhìn thấy bảng bình chọn mình tạo như dưới đây. Nếu muốn thay đổi lại nội dung cho bảng bình chọn thì nhấn vào Edit để thay đổi.

Để chia sẻ bảng bình chọn thì chúng ta nhấn vào nút Share.

Bảng bình chọn

Lúc này hiện giao diện để bạn lấy link hoặc chia sẻ ngay trên các app có trên máy tính hỗ trợ chia sẻ link. Người tham gia bình chọn chỉ cần truy cập vào link nhận được rồi tiến hành bình chọn là được. Sau đó bạn sẽ thấy được số lượng kết quả bình chọn

Bảng bình chọn

Bước 6:

Sau khi tham gia bình chọn xong, nếu muốn thay đổi lại ý kiến thì nhấn Chang Response.

Đổi ý kiến

QTM-CN

QTM-ĐM